PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING WWW.FAMILIEGOOCHELAAR.NL

Magic Works verwerkt via familiegoochelaar.nl verschillende gegevens met betrekking tot uw persoon, bedrijf of organisatie. Op deze pagina geven we een overzicht van het soort gegevens dat wordt verwerkt, de toepassing en de beveiliging van deze informatie.

PERSOONSGEGEVENS

Familiegoochelaar.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, indien u gebruik maakt
van de diensten van Familiegoochelaar.nl en wanneer u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Familiegoochelaar.nl verstrekt. Familiegoochelaar.nl kan de
volgende persoonsgegevens opslaan en/of verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw IP-adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Familiegoochelaar.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen
nemen als u daarom verzoekt. Dit contact verloopt schriftelijk (per e-mail) en/of telefonisch.
Daarnaast kan Familiegoochelaar.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst omtrent een goocheloptreden of omtrent advies met betrekking tot goochelen en andere vormen van entertainment.

Familiegoochelaar.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren die in overleg met u worden vastgesteld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Familiegoochelaar.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES EN ANDERE BEZOEKGEGEVENS

Op de website van Janse Heijn (Familiegoochelaar.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Magic Works gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Familiegoochelaar.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Familiegoochelaar.nl bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Familiegoochelaar.nl te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Familiegoochelaar.nl heeft hier geen invloed op. Familiegoochelaar.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Familiegoochelaar.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@familiegoochelaar.nl. Familiegoochelaar.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Familiegoochelaar.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Familiegoochelaar.nl maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

AANVRAGEN EN OPTREDENS

Bij een aanvraag met betrekking tot een optreden registreren wij de datum van de aanvraag, de (gewenste) datum van het optreden, de herkomst en relevante trefwoorden. Deze gegevens worden op een beveiligde schijf opgeslagen voor analytische doeleinden.

Bij een boeking registreren wij de datum, het adres van de locatie voor dit optreden, persoonsgegevens van de contactpersoon en gegevens met betrekking tot de betaling van dit optreden. Deze gegevens worden op een beveiligde schijf opgeslagen voor analytische doeleinden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Familiegoochelaar.nl
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Familiegoochelaar.nl op via
info@familiegoochelaar.nl.